Tuna Kimya Kurumsal

1991 yılında İstanbul’da kurulan firmamız 1994 yılından itibaren Havran / Balıkesir’de bulunan tesisimizi ekonomiye ve istihdama kazandırarak rafine zeytinyağı ve yemlik bitkisel yağ olan asit yağı üretimine başlamıştır. Tesisimiz 2500 m²’si kapalı olmak üzere 8000 m² alan üzerine kurulmuştur. Tesisimizde fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtım ünitesi ve asit yağ üretim ünitesi bulunmaktadır. Bu amaçla rafine fabrikalarının nötralize ve vintrizasyon aşamalarından çıkan soapstock ve tank dibi ham yağ tortuları Avrupa Birliği bitkisel yağ endüstrileri standartlarına uygun olarak işlenerek geriye dönüşüm üretimi yapılmaktadır. Üretilen yağlar en gelişmiş teknolojiyle donatılmış laboratuarda kontrol edilip özel donanım ve belgeli araçlarla sevk edilmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 15,000 ton soapstock, 5,000 ton asit yağ ve 10,000 ton rafine yağ’dır. Bu konudaki faaliyetlerimizden dolayı firmamız 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8,11 ve 12. maddelerine istinaden Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. maddesi uyarınca T.C Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce ‘Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanımı İşletme Lisansı’ verilmiştir. TUNA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Türkiye’deki ve yurtdışındaki Yem ve Kimya Sanayine yağ üretimi ve pazarlaması yapmaktadır.

Ülkemizdeki çevre bilincinin gelişmesiyle şirketimiz kendi fabrikamızda ve diğer rafine yağ üretimi yapan fabrikalarda oluşan yan ürünleri tesisimizde işleyip ihraç ederek hem çevreye hem de ekonomiye kattkı sağlamaktadır.

Faaliyetlerini hukuk kuralları çerçevesinde dürüstlük, güvenilirlik, titizlik ve açıklık politikası ile sürdüren firmamız kalitesinden ödün vermemektedir.

 

MİSYONUMUZ

    • Dürüstlük
    • Güvenilirlik
    • Titizlik
    • Açıklık

TUNA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak uzun senelere dayanan varlığımızı dürüstlük, güvenilirlik, titizlik ve açıklık ilkelerinden ödün vermeden devam ettirmekteyiz. Bu ilkelere dayanarak önümüzdeki yıllarda da bulunduğumuz sektöre ve ülke ekonomisine en yüksek değeri katacak performans ve ürünleri sunmak öncelikli hedeflerimizdendir.