Tuna Kimya Ar-Ge

Araştırma ve geliştirme konusunda felsefemiz tüm ürünlerimizi geniş bir deney programına tabi tutmaktır.

Ayrıca, TUNA KİMYA olarak ürün geliştirme alanında sahadan gelen tüm bilgilerin dikkate alınması gerektiğine inanmaktayız. Sürekli bir bilgi akışı ürünlerimizin kullanımını optimize etmek ve sürekli değişen alanlara ve şartlara ürünlerimizi uyarlamak için gereklidir. Bu nedenle, pratik bir uygulama programı TUNA KİMYA Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bileşenidir.